Forbrukernet.com
"Enter"a basıp içeriğe geçin

Selim Şentürk- Brand&Business Development Yazılar

MARKALAŞMADA SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ

Markaların iletişim hedefleri için içerik geliştirme ihtiyacı ortak, bunun için her bir marka kendi değerleri ile kesişen ve çalışma alanlarına dair sosyal sorunlara çözüm bulmak için emek vermelidir. Markalar, tek başına yol alabileceği gibi o sahadaki sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte de yürüyebilirler. Bu çalışmaları yaparken sosyal soruna dair ekonomik fayda ortaya koymayı öncelik haline getirmeleri markalar için önemlidir.

HER PERAKENDECİNİN BİLMESİ GEREKEN, 2021’E DAMGA VURACAK 5 TÜKETİCİ TRENDİ

Pandeminin yarattığı köklü değişiklikler gitgide daha fazla hissedilmeye başlandı. Aslında gerçekleşen değişimler beklenen değişimler olsa da, pandemi ve kısıtlamaların bu süreci hızlandırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.